John Denis refutes Baseless And False Allegations Against Him
Apre tou sa ki mwan John Denis monn fer pour esey amenn en sanzman Sesel, ozordi mon vwar mwan pe ganny ensilte par bann dimoun kin dan sa menm lalit ki mwan. An Septanm 2015 monn kit Sesel pour mwan al a letranze pou fer detrwa keksoz personel ek mon fanmiy. Mon ti fer tou dimoun otour mwan konenn ki mon pou absante pou enpe letan. Ozordi deryer mon ledo zot komans fer rimer lo mon lavi. Zot pe dir ki James Michel in pey mwan en kantite milyon pou mwan kit pei. Eksa kwa ki pli fermal , sa I sorti dan labous bann dimoun dan lopozisyon. Bann menm dimoun ki ler mwan mon tipe ekspoz bann voler dan gouvernman, zot zot tipe maske sa bann voler e protez zot. Mon pros pou bez nonm zot non sa bann karya…. Mon leker I desire ler mon tann tousala akoz mwan zanmen mon deza ganny en sou ek personn. Le 25 out 2014, mon ti ganny aprose par en state security agent kit i dir mwan prezidan I oule war mwan, e dapre li I pou fer mwan vin ris. Mon ti dir li ki mon pa oule larzan prezidan mwan, mon oule sanzman Sesel – plito mon mor en zonm mizer me avek mon dignite. Mon ti dir li ki mon pa pou zanmen vann mon nanm pour larzan. I dir mwan ki enn mon dalon in pran e I ris ozordi, mon ti reponn li; ‘’mon zonm pa tou fanm ki fanm devi, I annan ki vann e I annan ki annan dignite” - e ti konpran mwan.


I annan 17 an depi monn demann gouvernman aste en morso later leta e zanmen monn gannyen akoz mon afilyasyon politik. Monn ganny victimize dan diferan form dan sa pei e dernyenman mon lavi tipe menm ganny menase. Ozordi mon viktimizasyon I sorti dan mon prop kan. Mon kestyon mon demann mon lekor; ki ou kapab fer ek sa Seselwa nou nasyon? Eski sa I lafasyon pou remersye mwan pou mon zefor ki monn mete tou sa bann letan? Monn ganny beze dan sa lopozisyon, kaso mwan menm, toultan monn devan. Ozordi bann kapon kin toultan reste deryer pe akiz mwan pou en keksoz malonnet. Les mwan dir zot ki John Denis pa pou zanmen vann son nanm – larzan sorti kot James Michel se larzan DISAN. Tou sa kin pran sa bann kalite larzan, zot in amenn Karma lo zot lavi. Mwan lo mon lekor ek mon fanmiy mon pa pou zanmen amenn sa kalite malediksyon – plito nou reste mizer. Lopozisyon I devret pe konsantre lo sa eleksyon kip e vini e tir sa malfeter o pouvwar – ouver zot lizye get bann dimoun dan lopozisyon kip e pran larzan ek James Michel. Byento ki nou pou konnen lekel ki pe vreman pe vreman larzan. Bann kip e al fer PPB pou Parti lepep. Mwan mon konsyans I kler e mon ankor en zonm mizer parey monn toultan ete – sa ki mon annan I mon lasyer. Mwan de zour pase monn offer Ahmed Afif ek Ton Pat pou fer en PPB pour zot pour sa eleksyon. Mon pan fer PPB pou Parti lepep mwan – tasyon ler nou vwar bann kin fer nou bez en latak. Alexia Amsbury antraver Alexander Pierre in demann mwan si mon kapab ed zot pandan bann letan kanpany e monn aksepte. Mon pa travay pou demon parey James Michel mwan – mon travay pour lopozisyon menm si zot menm ki ensilte mwan. Mon pardonn zot avek akoz mon leker I ankor toultan ek zot. Ozordi mon pe demann tou dimoun ki annan levidans ki monn ganny larzan ek James Michel pou vin devan e montre lemonn – akoz mwan larzan DISAN mon repete mon pa oule dan mon lavi.

Comments

Popular posts from this blog

Who is it that really wants to remove Mathilda Twomey as Chief Justice?

Frustration shows on faces of local Freemasons in Seychelles.

The Tyrant Is Back!